Friday, 9 August 2019

In defence of tasting menus

Tasting menus have had a tough time over the last decade or so. High profile chefs have turned their backs on them, food writers are having a pop at them (even el buli took a kicking) and it’s now fashionable to dislike them.

The Independent referred to them as the culinary equivalent of a “vomit-inducing loop-de-loop for four hours” ... “overly formal” and said they “rob customers of choice”. Eater viewed the chefs behind these menus as “tyrants” and a journalist for Hardens said, “most of my tasting menu experiences have been terrible.” 

Even (former) ‘tyrannical’ chefs have referred to them as an “off-putting straight-jacket” (Richard Turner) and Daniel Clifford said he’s “pissed off” with eating tasting menus. 

For me, these criticisms are wrong. Wales has so many places offering delicious tasting menus and I hope this article will persuade you to give them go. 

The issue isn’t with tasting menus but with poor tasting menus. I’ve had my fair share of them over the years. Lying on my side in bed at 2 a.m. having eaten 9 courses over 4 hours feeling like a python having swallowed a whole cow (google it).

The issue here is the over-sized portions of rich ingredients, not tasting menus. They are invariably an incoherent gastronomic gang bang of different meals. Foie gras at every turn, deep rich sauces and a bonus dessert from the kitchen. Criticisms also include the lack of choice. There is a choice though - go to a different restaurant. I don’t hear people complaining going to the theatre to watch Hamlet but not wanting to watch all 5 acts: “can we just have a Julius Caesar salad?” (Yes, I went there).

It’s not just that tasting menus are not bad things, they are a positive culinary delight - when done properly. It’s a truly magical experience when you don’t look at a menu and your dining destiny is placed in the hands of a talented chef. You sit back and enjoy what’s to come. 

Daniel Clifford’s view is that the customer doesn’t want to be “preached to”. Oh, but we do because the talent is with the chef, not with us the customer. I would never dream of ordering a pebble which is a vegetable lasagne in a shell made of white chocolate, coloured using squid ink. But Restaurant James Sommerin did more than dream of this. They made it. It was delicious. The genius of Gareth Ward paired beef with fudge. Blumenthal put snails in porridge. They innovate, they push the boundaries, they wow us. Nobody asked Henry Ford to build them a car, nobody asked Steve Jobs for the iPhone but unshackled from any findings from a ‘focus group’ they create the new wave.  
Image courtesy of @DiariesOctopus
Tasting menus are also a more sustainable way of running a restaurant. We’re supposedly in a climate crisis. The food and farming industries have parts to play in this crisis. Second guessing what customers want, creating multiple menus resulting in a fridge and larder full of ingredients which may or may not be eaten. This isn’t a problem with tasting menus - Sosban and the Old Butchers’ decision to go down this route means there is precisely, zero waste.

So, next time you consider dining out at a restaurant with a (good) tasting menu, just go with it. PLC sums up this release perfectly when writing about Ynyshir. Resistance is useless: just submit. Allow yourself to be seduced by the spell of this kitchen.

Here are a few recommendations of places nearby which definitely deserve a go:

Restaurant James Sommerin (à la carte menu also available)
The Whitebrook (à la carte menu also available)
Heaney's (à la carte menu also available)
Sosban and The Old Butchers
Hare & Hounds (à la carte menu also available)
Beach House (à la carte menu also available)

Saturday, 13 April 2019

2* i fwyty James Sommerin?

Does dim un bwyty yng Nghaerdydd gyda seren Michelin. Yr unig brifddinas yn y Deyrnas Unedig heb seren. Mae’r gymhariaeth gyda phrif ddinasoedd eraill y DU yn un diflas:

Llundain 71; Caeredin 4; Belfast 2; a Chaerdydd...0.

Er bod rhai yn edrych ar ganllaw Michelin fel un sydd yn llai perthnasol, mae’n parhau i fod yn ganllaw dylanwladol tu hwnt. Mae’n newyddion da felly bod yr athrylith James Sommerin wedi agor ei fwyty Restaurant James Sommerin llai na 10 milltir tu allan i’r brifddinas.

Llwyddodd y bwyty i ennill seren nôl yn 2016 ac mae wedi ail adrodd y gamp bob blwyddyn ers hynny. Dim ond 6 bwyty sydd gyda seren Michelin trwy Gymru gyfan. Dwi wedi profi bwyd James Sommerin sawl tro erbyn hyn ond mi oedd fy ymweliad diweddar yn un arbennig iawn. Y tro hwn ces i brofi bwydlen arbennig 14 cwrs ar y ‘chef’s table.’

Yn wahanol i fwytai eraill, mae’r ‘chef’s table’ yn rhywbeth mae’r bwyty wedi'i gynllunio fel rhan o’r gegin a nid, fel bwytai eraill, bwrdd isel wedi’i osod mewn cornel y gegin. Dyma oedd fy ngolygfa i o'r wledd.
Dros 4 platiad bach i ‘ddiddanu’r daflod’ ces i gyflwyniad i’r cogyddion a gwahanol adrannau y gegin. Y lasagne, unwaith eto, yn sefyll allan fel yr amouse bouche gorau (llun isod).

Un peth oedd wedi fy nharo i oedd pa mor dawel oedd y gegin. Mi oedd y bwyty’n llawn ac ar unrhyw un adeg roedd y gegin yn paratoi hyd at 30 pryd gwahanol. Yn groes i fy nisgwyliadau, doedd dim gweiddi, rhegfeydd na thensiwn rhwng y cogyddion. Ag eithrio cadarnhau amseru coginio prydau ar gyfer gwahanol byrddau, roedd pawb wedi ffocysu ar baratoi perffeithrwydd ar blat ac hynny dro ar ôl tro.

Roedd y ddeinameg rhwng James a’i ferch, Georgia, yn un arbennig hefyd. Gyda’r diwydiant yn brin o gogyddion o safon, mae James a’i wraig Louise, yn llythrennol, wedi datblygu staff eu hunain. Ond 20 mlwydd oed yw Georgia ac mae wedi ennill dyrchafiad i fod yn sous chef i’w thad, James. Ai James a Georgia yw ein fersiwn ni o Juan ac Elena Arzak? Amser a ddengys.

Mae'r fwydlen yn amrywio bob un tro ac mae'n gyfle i'r cogyddion i ddangos eu doniau a pheidio bod yn gaeth i'r fwydlen a la carte. Efallai bod bwyta 14 cwrs yn swnio'n ormod i rhai ond mi roedd y maint o fwyd a thempo y cyrsiau yn gweddu'n berffaith i brynhawn o loddesta. Cyfle i eistedd nôl a phrofi bwyd heb ei ail wrth iddo ymddangos fel belt cludo o berffeithrwydd cogino. Am £150 y pen, mae'r fath brofiad yn cwympo i gategori 'amheuthun achlysurol' ond mae'n amheuthun sydd yn werth ei brofi.

Mae'r coginio yn sicr yn cyfrannu at godi statws a newid canfyddiad pobl at safon bwytai Cymru. Ydy'r coginio'n ddigon i ennill ail seren Michelin? Bydd rhaid i ni aros tan fis Hydref ond ar sail fy mhrofiadau i ym mwytai eraill gyda 2 seren - mae'n hen bryd.

Restaurant James Sommerin
https://www.jamessommerinrestaurant.co.uk/
The Esplanade
Penarth
CF64 3AU
02920706559

Saturday, 23 March 2019

Bwyta yn y Brifddinas, Mawrth 2019

Mae hi wedi bod yn ddechreuad prysur iawn i 2019: Bwytai yn cau, ymgyrchoedd codi arian torfol ar gyfer bwytai a chaffis newydd, bwytai yn partneru i greu ‘pop ups’ a llawer, llawer mwy. Dyma flog felly sy’n ceisio crisialu’r holl ddigwyddiadau misoedd cyntaf 2019.

Ember: dyma fenter newydd John Cook. John wrth gwrs yn gynt o fwyty Arbennig  - y bwyty gyda’r sgôr uchaf yng Nghaerdydd yn ôl canllaw Good Food - Dirt a Hoof. Y ddêl gyda Ember yw bwydlen pedwar cwrs ar nos Wener a nos Sadwrn yn Llaeth a Siwgr yn Yr Hen Lyfrgell. Bachwch docyn yma: a dilynwch @EMBERjohnCook.
Dusty Knuckle: mae Phill wedi cyhoeddi prosiect cyffrous iawn. Y cynllun yw i drawsnewid Tŷ’r Warden ym mharc Bute i fod yn un o fwytai mwyaf cynaliadwy'r brifddinas. Mae nhw’n edrych am ein cymorth ni er mwyn gwireddu’r cynllun. Yn benodol mae nhw’n gofyn am £40,000 trwy ymgyrch kickstarter. Dwi eisoes wedi cyfrannu, fel dros 200 unigolyn arall. Braf bydd gweld hwn yn cyrraedd y targed - mae gannoch chi tan ganol mis nesa’ i gyfrannu a @dusty_knuckle.

Lufkin: Mae caffi Lufkin am agor 2 gaffi newydd ac wedi lansio ymgyrch arian torfol er mwyn codi £18,000. Y bwriad yw agor caffi yn Nhreganna a Grangetown. Dim ond wythnos sydd i fynd gyda’r ymgyrch hon a gallwn gyfrannu yma a @lufkincoffee.
Bloc Coffee: Mae Grady Atkins yn enw cyfarwydd iawn i drigolion y brifddinas. Cogydd hen ei ail a chogydd sydd oedd yn haeddu seren Michelin, yn ôl Tomos Pari. Y newyddion da i ni yw bod Grady wedi partneru gyda Bloc Coffee ac mae’n coginio yno bob nos Wener. Ebostiwch info@bloccoffee.co.uk er mwyn cadw bwrdd. Mae’r adolygiadau wedi bod yn ffafriol iawn hyd yma – dyma beth oedd gan Gourmet Gorro i ddweud am y lle.
Gŵyl Fwyd Y Fenni: Sôn am Gourmet Gorro - mi fydd e a Hungry City Hippy yn cynnal sesiwn yng Ngŵyl Fwyd Y Fenni mis nesaf. Fel rhan o’r sesiwn mi fydd y ddau yn trafod moeseg a thryloywder wrth flogio. Testun dwi’n credu’n gryf ynddo a thestun dwi wedi trafod yn fy mlog: the blogger and the blagger - parhau mae’r cachi tarw yn y maes yma yn anffodus ac mae’r sesiwn yn sicr o fod yn un ddifyr. Gallwch archebu lle yma.
Tafwyl: Mae Tafwyl wedi cyhoeddi'r darparwyr bwyd ar gyfer 2019 braf gweld nifer o gwmnïau lleol ar y rhestr.