Wednesday, 9 November 2016

Bistro, The Pot

Mae bistro The Pot wedi ennill ei blwy fel un o ffefrynnau Caerdydd. Mae sawl enghraifft o adolygiadau ffafriol gan flogwyr a newyddiadurwyr. Ar sail dau ymweliad, anghyson ac elfen o pot luck yw'r lle i mi.
Fy mhrofiad cyntaf.

Y gegin agored yn profi i fod yn felltith gyda gwynt saim wedi'i losgi yn llenwi fy ffroenau. Dechreuad o sgolop, tomato, ffa a selsig yn well fel  brecwast na dechreuad. Crwyn y ffa yn wydn.
Prif gwrs o Bouillabaisse. Daw'r saig yma o Ffrainc yn wreiddiol. Byddai pysgotwyr yn gwneud math o gawl pysgodyn gan ddefnyddio'r pysgod hynny nas gwerthwyd erbyn diwedd y dydd. Roedd y boul hwn yn gwneud i mi feddwl y byddai'n braf o beth petasai'r pysgotwr wedi llwyddo i werthu ei helfa bysgod i gyd y diwrnod hwnnw. Y pysgod wedi cael gormod o dân ac oedd angen llwyth o halen.
Nid y profiad gorau felly ond tro ar ôl tro, pethau da yr oeddwn i yn eu clywed gan ffrindiau a theulu. Gyda dau gwrs a gwydred o win ond yn costio £20 (dydd Mawrth - Iau) penderfynais roi cynnig arall arni.

Fy ail brofiad.

Tartare tiwna a swordfish gyda mango a saws soy yn ysgafn a chydbwysedd perffaith o asid y ffrwyth a hallt y soy.
Stecen llygad yr asen gyda madarch, sglodion wedi'u ffrio tair gwaith a saws au poivre. Pryd syml wedi'i goginio'n berffaith
I bwdin ces i glasur Ffrengig o crème brûlée gyda saws ffrwythau - y ffrwyth yn sur - ac yn bartner perffaith i'r hufen cyfoethog.
Am bryd min-nos yng Nghaerdydd, dwi'n amau cewch chi well bargen ac mae'n ymddangos taw eithriad oedd fy mhrofiad cyntaf siomedig.

@ThePotBistro
Facebook/ThePotBistro
55 Whitchurch Road
Cardiff
CF14 3JP
02920 611204