Wednesday, 8 July 2015

The Whitebrook

Nôl ym mis Mawrth newidiwyd enw bwyty The Crown at Whitebrook i….[drumroll please!]…The Whitebrook! Dw i’n cofio meddwl ar y pryd:
  1. beth oedd y pwynt? a
  2. gobeithio na thalon nhw ormod i ba bynnag cwmni cyfathrebu am yr ail frandio!
Wedi i mi fwyta yno’n ddiweddar serch hynny, mae’r ail-frandio yn gwneud synnwyr perffaith i mi. Mwy am hynny yn y man…

Os ydych am bryd o fwyd Michelin heb groesi’r bont, yna The Whitebrook yw’r bwyty agosaf i ni yng Nghaerdydd. Mae'n sicr yn werth y siwrne (awr mewn car) er mwyn cael blasu bwyd y cogydd talentog, Chris Harrod a chael profi awyrgylch heddychlon The Whitebrook.

Hyfforddwyd Harrod gan Raymond Blanc yn Le Manoir aux Quat'saisons felly does dim syndod bod The Whitebrook wedi ennill seren ar ôl agor am 11 mis yn unig.

Mae Chris Harrod yn llwyddo i wneud beth mae sawl bwyty yn ceisio/honni eu bod nhw’n gwneud: defnyddio bwyd tymhorol a lleol.

Ces i goctel Welsh Garden ar y teras cyn i mi gael fy nghinio*, y mintys yn cael ei dynnu o’r ardd, a canapés ysgafn yn cynnwys dwy crostini gyda danadl poethion (nettle) a sialot ar un, a chaws gafr a betys ar y llall.
Roedd yr amouse bouche yn syml. Y piwrî moron bach fel bwyd babi blasus ond roedd y creisionen cyw iâr yn cynnig rhywbeth mwy soffistigedig.
Roedd y dechreuad o mousse merllys, ham Sir Fynwy, perlysiau a medd (mead) Tyndyrn yn hyfryd ac yn gwneud i mi feddwl pam nad oes mwy o fwytai yn defnyddio ham Sir Fynwy.
Ces i’r cig oen Ryeland fel prif gwrs, dw i’n tybio sydd wedi dod o fferm Huntsham lawr y lôn, a hynny wedi’i goginio’n berffaith a'r llysiau haf yn ysgafnhau’r pryd.
I lanhau’r daflod cyn y pwdin ces i rywbeth seiliedig ar Parma violet. Roedd fy nghariad yn dwli ar hwn a minnau’n meddwl fy mod i’n bwyta bar o sebon.
Ces i mousse arall fel pwdin – mousse mafon y tro hwn gyda detholiad o fafon Swydd Henffordd sorbed perlysieuol a choco. Y pryd yn ysgafn, heb fod yn felys o gwbl ac yn ddiweddglo perffaith.
Roedd y gweinydd yn cyflwyno pob un o’r cyrsiau ac yn cyfeirio at wahanol gynhwysion ac yn dweud “picked from our garden” neu “x miles down the road”. A dyma fi nôl at yr ail frandio. Mae’r enw newydd yn gwneud synnwyr perffaith, mae’r bwyty yn cynnig Whitebrook ar blât, dyma yw The Whitebrook.

The Whitebrook
Abergwenffrwd
Sir Fynwy
NP25 4TX
01600860254

info@thewhitebrook.co.uk
Facebook/TheWhitebrook
@TheWhitebrook

*Bwydlen pris osodedig amser cinio: 2 gwrs am £25 a 3 chwrs am £29

Monday, 6 July 2015

Il Pastificio - perl Penylan

Mae’n gychwyn pennod newydd i fwyty Il Pastificio heddiw (8fed o Orffennaf). Mae bwyty Il Pastificio yn gadael Heol Wellfield ac yn agor eu drysau am y tro cyntaf ar Heol Penylan, cyferbyn â thafarn The Claude.

Gyda hi’n anodd iawn cael bwrdd, mae’n beth da bod Il Pastificio nawr mewn bwyty llawer mwy.


Dw i wedi cwympo mewn cariad gyda’r lle. Yn syml, mae’n wych. Mae personoliaeth ac egni yn perthyn i’r lle sydd ddim ar gael unrhywle arall yng Nghaerdydd. Mae’r cogydd yn llawn bywyd ac yn cyfarch a sgwrsio gyda’r cwsmeriaid. Mae’r gegin agored yn llwyfan iddo fe a’r tîm i berfformio a gyda’r cogyddion a gweinwyr yn siarad Eidaleg, mae’r naws yn hyfryd. Dw i’n gobeithio bydd y fangre newydd yn gallu ail greu’r awyrgylch yma. Yn sicr, dw i’n gobeithio bydd cegin agored yno er mwyn i’r cwsmeriaid cael gweld y cogyddion yn perfformio. 


Mae’r bwyd ei hun yn hynod o syml. I ddechrau gofynnais i am gorgimwch mawr, tomato a saws tomato sbeislyd a dyna’r union beth ges i. Doedd dim byd ‘cheffy’ am y pryd, dim ond bwyd syml wedi’i goginio’n dda.

Corgimwch mawr (£7.95)
Roedd yr un peth yn wir am y prif gwrs. Stecen llygad yr asen gyda sbigoglys a chaws gorgonzola. Syml a blasus. Roedd y risotto gydag ysbinbysg y môr yn arbennig. Ffiledwyd y pysgodyn mewn eiliadau ac fe ffriwyd yn ysgafn i greu pryd tyner iawn.

Stecen 'ribeye' gyda sbigoglys a chaws gorgonzola (£23.95)
Risotto gydag ysbinbysg y mor (£18.95)
Roedd y gwin yn llifo erbyn hyn ac er i mi deimlo’n llawn, roedd gweld pwdinau ar fyrddau pobl eraill yn ormod o demtasiwn i mi.

Fy newis i oedd y darten lemwn. Roedd y crwst yn denau ac yn frau ond gallu cynnal y llenwad.

Crostata al Limone £4.50
Ar ddiwedd noson llawn hwyl, daeth y cogydd allan eto a chynnig gwydred o limoncello am ddim i ni. Roedd y cogydd yr un mor egnïol ar ddiwedd y noson, yn wir, roedd ef allan ar ganol yr heol yn ceisio cael tacsi i rai o’u cwsmeriaid! 

Mae Il Pastificio wir yn berl o le a gyda thîm mor angerddol a brwdfrydig wrth y llyw, dw i’n sicr bydd pennod nesaf Il Pastificio yn un llwyddiannus a llewyrchus.