Monday, 16 January 2017

Curado Bar

Dwi’n dwli ar ac yn ymfalchïo o weld safon bwytai'r Brifddinas yn gwella. Dwi’n cofio bwyty afiach Sizzle & Grill yn cau a’r cyffro o weld bod bwyty Chez Francis yn agor yn ei le. Yr un oedd y teimlad pan sylwais i fod cangen Burger King ar Westgate Street yn cau a bod Curado Bar yn agor yn ei le. Perchnogion Ultracomida (Arberth ac Aberystwyth) sydd tu cefn i’r fenter yma a ma’ safon cynhwysion a chywirdeb y coginio i'w gweld yn Curado Bar hefyd.
Llun diolch i @CuradoBar
Deli, bar a bwyty Pintxos yw Curado ac ar ôl profi’r bwyd ar sawl achlysur, mae’n bleser dweud bod Curado yn berl o le. Safon y cynnyrch a’r gwasanaeth cyfeillgar sy’n gyfrifol am lwyddiant yma. Mae’r rheolwr, Cymro Cymraeg Leigh Sinclair, yn estyn croeso cynnes, yn wybodus iawn a mwy na pharod i argymell platiad blasus o fwyd.
Llun diolch i @CuradoBar
A blasus iawn yw’r bwyd hefyd. Y sobrasada (selsig chorizo meddal gyda chnau pwmpen wedi’u malu a mêl), yr escalivada (planhigyn wy wedi’i rhostio, winwnsyn, olif a saws romesco) a’r morcilla (pwdin gwaed, ham Serrano, mojo picon a phupur wedi’i rhostio) yn enwedig o flasus. Ac am £2 - £3 y platiad, mae’r pintxos yn rhesymol tu hwnt.
Llun diolch i @CuradoBar
Os oes awydd bwyd gyda bach mwy o ‘swmp’ ma’r secreto Iberico (£6) yn hyfryd ond Champinones al ajillo yw’r seren yn fy marn i. Mae Curado wedi llwyddo i ddyrchafu pryd syml o fadarch ar dost i fod yn blatiad llawn blas. Mae dewis da iawn o winoedd hefyd ac am ond £15 y botel, mae’r gwin 'house wine' yn yfadwy iawn.

Dwi’n cofio cyfnod pan La Tasca oedd yr unig ddewis am fwyd Sbaeneg a nawr ma’ ddetholiad o fwytai Sbaeneg o safon yng Nghaerdydd diolch i La Cuina, Bar 44...a nawr Curado Bar.

Facebook/CuradoBar
2 Westgate Street
Caerdydd
02920344336