Wednesday, 23 September 2015

Hangfire Smokehouse am gyhoeddi llyfr

Does dim diwedd ar dalent Sam a Shauna, y partneriaid tu nôl i Hangfire Smokehouse:
  • Mae’r bwyd yn anhygoel ac yn ddiweddar mae nhw wedi ennill gwbor 'Best Street Food' yn y Food and Farming Awards y BBC;
  • Maen nhw’n wneuthurwyr saws - 'saucy times';
  • Dros yr haf lansiwyd soda crefft gyntaf Cymru;
  • …a'r prosiect diweddaraf yw ysgrifennu llyfr
Bydd y llyfr, sydd heb deitl eto, yn adrodd hanes eu taith ar draws America, gan gynnwys gwybodaeth fanwl am grilio a mygu yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i adeiladu mygwr eich hun! Bydd y llyfr, sydd yn cael ei gyhoeddi y gwanwyn nesaf, yn cynnwys dros 100 o ryseitiau.
Sam a Shauna, Hangfire Smokehouse
Meddai Shauna Guinn o Hangfire, "Cysylltodd cwmni cyhoeddi Quadrille â ni nol ym mis Mai yn dilyn ein buddugoliaeth yng ngwobrau bwyd y BBC, ac wedi bod yn gweithio ar y llyfr ers hynny. Rydym mor falch cael gallu rhannu ein newyddion - buom yn anodd cadw'r gyfrinach yma!

"Mae'r llyfr yn mynd i fod yn llawn popeth sydd angen i chi ei wybod am fygu yn y cartref. Ni allwn aros i rannu'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu gyda phawb."

Gwnaed y cyhoeddiad dros y penwythnos yn ystod eu dosbarth meistr 'The Alchemy of Barbecue' yng Ngŵyl Fwyd y Fenni - y digwyddiad cyntaf i werthu allan eleni.

Ychwanegodd Samantha Evans: "Mae'r ŵyl fwyd yn ymddangos fel y lle perffaith i wneud y cyhoeddiad. Rydym yn cyflwyno ein dosbarth meistr i gynulleidfa sy’n cynnwys pobl oedd yn awyddus iawn i blymio i mewn i’r byd o fygu bwyd yn ‘low and slow’ a phobl sydd wedi ein cefnogi o'r cychwyn cyntaf."

Quadrille Publishing yw un o'r cyhoeddwyr mwyaf blaenllaw ym myd llyfrau coginio ac meant wedi bod yn noddwyr i gogyddion blaenllaw megis Michel Roux OBE, Antonio Carluccio, Nathan Outlaw, ac Anjum Anand.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i http://hangfiresmokehouse.com/ neu dilynwch Hangfire ar Twitter.

Wednesday, 16 September 2015

Michelin Guide 2016

Wel, am ddrama! Bob blwyddyn mae’r Michelin Guide yn gweithio’n galed i gadw cynnwys y canllaw yn gyfrinach. Eleni, gwnaeth siop lyfrau adael y gath allan o’r cwd a gorfodwyd y Michelin Guide i rannu’r newyddion ddiwrnod yn gynt na’r disgwyl.

Yng Nghymru, roedd seren Michelin gan bum bwyty, ac ar ôl y ddrama a’r cyffro heddiw, does dim newid i’r canllaw. Yr un rhai yw’r pump bwyty:

Llongyfarchiadau enfawr i’r pump.

Roedd tipyn o siarad y byddai Llangoed Hall yn ennill seren Michelin. Mae hi nawr yn bymtheg mlynedd ers iddyn nhw golli seren ond gyda rheolwr gyfarwyddwr uchelgeisiol, Calum Milne nawr wrth y llyw, mae’r bwyty wedi ennill lle yn y Good Food Guide 2016 fel un o 50 o fwytai gorau’r Deyrnas Unedig. Gyda Bruno Asselin, yn gynt o Le Manoir (2*), fel rheolwr y bwyty, mae’n bosib iawn y bydd Llangoed Hall yn ennill seren y flwyddyn nesaf.

Aflwyddiannus oedd bwyty James Sommerin hefyd. Llwyddodd James i gadw seren am saith mlynedd tra 'oedd e’n gweithio yn The Crown at Whitebrook felly dwi’n sicr bod James yn siomedig o golli allan ar seren.

Wednesday, 9 September 2015

Newyddion: Got Beef am gynnal cyfres o nosweithiau 'pop up' ym mwyty Elgano

Beth allech chi wneud ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd? Mae modd bachu tocyn am ddegau o filoedd ar rai gwefannau neu gallwch chi fwynhau’r twrnament ym Mhontcanna tra’n bwyta byrger gorau’r brifddinas.

Mae bwyty Got Beef yn croesi’r afon i fwyty Elgano ac am gynnal cyfres o nosweithiau ‘pop up’ yno. Gyda tair sgrin yn y bwyty mi fyddwch yn sicr o gael golygfa dda o’r gêm – a mwynhau byrger bendigedig ar yr un pryd.
Mi fydd y fwydlen yn cynnwys rhai o’r hen ffefrynnau a dwi’n deall bod y perchennog, Cai, a’i dîm yn gweithio ar fersiynau gwahanol yn arbennig ar gyfer y pop ups yma. Mi fydd y naws yn un hamddenol: ni fydd modd archebu bwrdd o flaen llaw; mae croeso cynnes i’r teulu cyfan ac mi fydd opsiwn ar gael ar gyfer llysieuwyr.

Mae’r dyddiadau i’w cadarnhau felly byddwch yn siŵr o ddilyn Got Beef trwy Twitter, Facebook a’u gwefan er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.