Wednesday, 26 August 2015

Waitrose Good Food Guide 2016

Cyhoeddwyd The Good Food Guide am y tro cyntaf ym 1951 ac mae’n ganllaw ar fwytai o safon led led Prydain. Mae’r canllaw yn seiliedig ar arolygiadau cudd yn ogystal ag adborth gan gwsmeriaid. Mi fydd y canllaw yn cael ei gyhoeddi ar 7fed o Fedi ond heddiw (26ain Awst) cyhoeddwyd rhestri 50 bwyty gorau a 50 tafarn gorau ym Mhrydain.
Dim ond 3 bwyty o Gymru sydd wedi hawlio lle fel un o 50 bwyty gorau Prydain. Y newyddion mawr yw bod bwyty James Sommerin, sydd wedi dioddef ychydig o fethu denu gweinwyr da i’w fwyty, wedi dyrchafu chwe safle o 30 i 24. Er mwyn rhoi hyn yn ei gyd-destun, yn safle 25 mae bwyty Alain Ducasse at the Dorchester - 3 seren Michelin! Llwyddiant enfawr i James, Louise a’r tîm.

Yn safle 34 mae Ynyshir Hall - yr unig fwyty o Gymru gyda seren Michelin yn y canllaw. Dwi’n synnu braidd bod bwytai eraill Cymru sydd gyda seren Michelin heb eu henwi yn y rhestr: The Walnut Tree, The Whitebrook, The Checkers a Tyddyn Llan. Er nad oedd lle i Tyddyn llan, fe ennillon nhw wobr Rhestr Win y Flwyddyn.

Mae Llangoed Hall wedi ennill lle yn y canllaw am y tro cyntaf (36). Ar ôl buddsoddiad helaeth dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r gydnabyddiaeth yma yn glod i’r triawd allweddol tu cefn i Llangoed Hall: Calum Milne, rheolwr gyfarwydd; Nick Brodie y cogydd a rheolwr y bwyty Bruno Asselin.

Gyda chanllaw Michelin yn cael ei gyhoeddi mis nesaf, tybed os oes seren Michelin ar ei ffordd i fwytai James Sommerin a Llangoed Hall mis nesaf? Cawn weld…

Rhestr o fwytai o Gymru yn llawn:

Safle 24: Restaurant James Sommerin, Penarth
Safle 34: Ynyshir Hall, Ceredigion
Safle 36: Llangoed Hall, Powys

Rhestr Win y Flwyddyn: Tyddyn Llan, Llandrillo

Rhestr o dafarndau o Gymru yn llawn:

Safle 16: The Hardwick, Y Fenni
Safle 32: The Felin Fach Griffin, Powys
Safle 36: The Kinmel Arms, Conwy
Safle 47: Bunch of Grapes, Pontypridd

Saturday, 22 August 2015

Bwyty Got Beef a'r sîn fyrger yng Nghaerdydd

Y pryd mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw’r byrger. Yn ddiweddar mae bwytai cadwyn o’r Amerig wedi dod i Gaerdydd ac wedi cael tipyn o sylw.

Mae Burger & Lobster wedi ennill tipyn o glod - y byrger gorau yng Nghaerdydd yn ôl blogiwr blaengar @gourmetgorro. I mi, roedd e’n fethiant. Y gost ariannol (£20) a’r gost amgylcheddol (cig o Nebraska) yn ormod a’r bara yn ddirlawn a llipa ar ôl amsugno’r sudd.

Mae Five Guys wedi agor yn ddiweddar yn Caroline Street. Ni allaf yn fy myw, ddeall y clod mae’r lle yma wedi’i dderbyn. Mae blog The Critical Couple yn crisialu fy marn i’r dim. Mae’n llwyddiant marchnata yn sicr ond does dim byd arbennig am y byrger yma. Byrger a phrofiad tebyg i McDonalds neu Burger King gewch chi yn Five Guys.

Mae Shake Shack am agor yng Nghaerdydd hefyd. Ma’ well gen i Shake Shack na Five Guys ond unwaith eto, nid yw’n taro’r nod ac unwaith eto, mae’n werth darllen blog The Critical Couple am eu profiadau nhw. Gwerth nodi yn achos Five Guys a Shack Shack eu defnydd o fyrger tenau sy’n anoddach i’w goginio. Cymharwch hyn gyda Got Beef. Yn fy marn i, y byrger gorau yng Nghaerdydd.

Diolch i Got Beef am y llun
Fel dwi wedi ysgrifennu eisoes, ansawdd y cynnyrch yw’r gyfrinach y tu ôl i lwyddiant Got Beef. “Cig eidion du Cymreig ac mae wedi’i goginio’n berffaith heb iddo fod yn sych. Mae’r bara yn…felys fel brioche ond gwead bach mwy cadarn, yn debyg i bagel. Mae’r rholyn wedi’i dostio’n ysgafn sydd yn sicrhau nid yw’r bara’n troi’n llipa wrth iddo amsugno sudd y byrger.”

Diolch i Got Beef am y llun
Mae’r cwmni hefyd yn batrymlun perffaith ar gyfer unrhyw fwyty sydd am agor lle newydd, gan fod Got Beef wedi esblygu’n llwyddiannus dros y blynyddoedd. Man cychwyn y busnes oedd gwerthu allan o fan ac yna fel bwyty pop up yn nhafarn The Canadian. Bu hyn yn gyfle gwych i fireinio a pherffeithio’r fwydlen. Yn bwysicach na hynny, roedd e’n gyfle da i sicrhau bod e’n fusnes hyfyw.

Dydy e ddim yn syndod darllen am Cai Pritchard, perchennog Got Beef, yn Wales Online fel un o’r highest flying young business professional men a braf hefyd oedd cael clywed am ei fwriad o agor Got Beef arall.

02920617534