Saturday, 11 October 2014

Tafarn The Discovery

Mae menter diweddaraf Knife and Fork wedi trawsnewid tafarn enfawr Y Discovery yng Nghyncoed. Mae tafarn Y Conway yn dod o'r un stabal ond ychydig bach yn anghyson yw’r Conway yn fy marn i. I raddau helaeth mae hyn hefyd yn wir am y Discovery.

Yn debyg i lefydd eraill Knife and Fork mae’r fwydlen ar fwrdd du sy’n cynnwys ffefrynnau fel pysgod a sglodion a phrydau sy’n fwy mentrus fel “plât o fochyn”. Mae’r awyrgylch braidd yn rhyfedd, yn debyg i ffreutur ysgol pan fo'r lle yn llawn ac yn ogof llawn adlais pan fo'r lle’n wag.

Y prydau llwyddianus.

Ceir pysgod a sglodion ar bob un o fwydlenni Knife and Fork, ac mae rheswm dros hyn. Mae’n bryd swmpus ac mae wastad yn plesio. Mae’r pysgodyn yn dyner heb fod yn wlyb, y cytew yn ysgafn a’r sgoldion wedi’u coginio deirgwaith yn berffaith. Mae’r saws cartref tartar yn ychwanegu blâs siarp a’r mintys yn y pys yn ysgafnhau’r pryd.

Ffriter cimwch a chennin. Mae’n edrych yn brydferth iawn ac mae’r perlysiau meicro yn ychwanegu blas tyner o arlleg a betys. Braf oedd cael gweld cymaint o orgimwch fel rhan o’r pryd hefyd. Yn aml mae prydau tebyg yn dogni’r brif gynhwysyn ond allai ddim cyhuddo’r Discovery o hyn.Ysbinbysg y môr. Pryd hynod, hynod o syml sy’n dathlu’r prif gynhwysyn. Y pysgodyn yn cwympo yn ddidrafferth o’r asgwrn. Blas y saws yn syml a’r ôl-flas o gnau o’r menyn yn gweithio’n berffaith gyda’r pysgodyn.


Tarten Snickers. Ma’ hwn yn wych ac mae’i dehongliad yn well na’r gwreiddiol hyd yn oed. Mae’r crwst yn denau neis ac yn cynnal y siocled a charamel melfedaidd. Mae’r gneuen ddaear a’r brittle yn wrthgyferbyniad braf. Mae hwn wir yn bwdin arbennig o dda.


Y prydau aflwyddiannus.

Y bwrger porc a chig eidion. Yn gyntaf, ma’ gas gen i fwrger sydd yn golygu bod rhaid datgymalu’ch gên er mwyn ei fwyta. Mae’n ffasiynol creu bwrger fel rhyw dŵr mawr ond y peth cynta’ dwi’n neud yw ei ddadwneud. Doedd y cyfuniad o borc a chig eidion ddim at fy nant i chwaith. Doedd y ddau gig ddim wedi'u cyfuno’n llwyddianus. Roedd ambell i lond pen o borc hallt ac ambell i lond pen o gig eidion cymharol ddi-flas. Roedd yna dipyn o olew hefyd yn cael ei amsugno i mewn i rolyn brioche llawn menyn. Roedd y blasusau'n llawer rhy gyfoethog. Roedd y modrwyon winwns yn boddi mewn cytew. Roedd y sglodion yn ychwanegu at bryd oedd heb unrhyw gydbwysedd o gwbl.

Roedd angen llai o fenyn yn y bara, llai o fraster yn y bwrger a byddai picl neu gyrcin wedi bod yn gaffaeliad da.Plât o fochyn. Dyma’r pryd cyntaf i mi ei gael yn Y Discovery. Roedd pob un rhan yn sych a doedd dim saws er mwyn adfer y sefyllfa. Roedd piwrî afal ar y plât ond roedd gormod o flas clof arno. Gadewais y lle yn argyhoeddiedig mai ansawdd yw nodwedd bwysicaf unrhyw bryd o fwyd. Gwaetha'r modd, nid dyma flaenoriaeth Y Discovery bob amser.


Mae’r ffaith bod y fwydlen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i’w ganmol ond efallai bod hyn yn cyflwyno elfen o risg. Nid yw pob un pryd yn taro'r nod, ond o fy mhrofiad i, y prydau syml sydd yn llwyddo. Wedi dweud hyn, gyda chyn lleied o gystadleuaeth yn yr ardal dwi’n siŵr y bydd Y Discovery yn ffynnu,

02920755015
discovery@knifeandforkfood.co.uk
@KnifeForkFood
@TheDiscoveryPub