Saturday, 28 October 2017

Milkwood

Yn gynharach eleni agorodd bwyty Milkwood ar hen safle Cibo ym Mhontcanna. Ac eithrio enw’r bwyty, does dim unrhyw gyfeiriad at yr awdur Dylan Thomas, ond mae perchnogion y bwyty wedi creu stori ddiddorol ei hunain.

Nôl yn 2004 bu Gwyn Myring a Tom Furlong yn gweithio yng nghegin Cibo a breuddwydio am agor bwyty ei hunain. Dros ddegawd yn ddiweddarach ac ar ôl agor bwytai The Potted Pig, Porro a thafarndai The Lansdowne a The Grange, dyma Gwyn, Tom a’i wraig Cerys yn gwireddi breuddwyd ac agor Milkwood. Ar ôl mwynhau cinio yno'n ddiweddar, gallaf ddweud heb unrhyw amheuaeth bod yr aros wedi bod yn werth chweil.
Diolch i @SolicitingFlavours am y llun
Ynghyd ac Asador 44, dyma'r bwyty gorau sydd wedi agor yn y brifddinas yn 2017. Mae Milkwood wedi llwyddo i greu naws hyfryd ac mae’n glasur o ‘neighbourhood restaurant’ . Mae'r maître d', Andrew, yn helpu i greu naws hamddenol braf. Roedd gen i deimlad da am y lle ar ôl i mi flasu’r bara rhyg a stout tywyll gyda hadau a menyn halenog, amuse-bouche o fetys a marchruddygl (horseradish) – popeth wedi’i wneud yn y bwyty.

Prin iawn yw bwytai’r brifddinas sy’n cynnig razor clam ac roedd y rhain gyda ystifflog (squid) a saws syml o tsili, garlleg a lemwn (£8) yn berffaith.
Ar gyfer fy mhrif gwrs roedd ffiled o wddf porc wedi’i goginio’n araf, selsig gwyn (boudin blanc) a ffa haricot (£20) yn hyfryd. Y boudin blanc wedi’i greu gan y cogyddion.
Y cwrs caws oedd yr unig wendid. Ces i ddau ddarn mawr o gaws (Baron Bigod a Montogmery (£9)) ond basai'n well gen i gael mwy o ddewis na hyn.

Coronwyd y cyfan gan bwdin o afal, hufen iâ caramel halenog a Pedro Ximénez (£8).
Mae’n amlwg bod y triawd o Cerys, Tom a Gwyn wedi llwyr ymrwymo eu hunain i Milkwood – yn wir, mae’r tri wedi gwerthu The Potted Pig a Porro er mwyn canolbwyntio ar Milkwood - trigolion Pontcanna ar eu hennill!

Mae’n ddigon hawdd gwario ceiniog bert yma ond mae’n werth nodi’r fwydlen pris gosodedig sy’n fargen gyda thri chwrs am lai na £20!

Mae Milkwood wedi ennill tipyn o ganmoliaeth gan flogwyr lleol ond dyma ragfynegiad i chi. Mi fydd bwyty Milkwood yn ennill cydnabyddiaeth gan arolygwyr Michelin 2019, yn ennill sgôr o 2 neu’n uwch yng nghanllaw The Good Food Guide 2019 ac yn ennill 2 rosette AA, 2019.

http://milkwoodcardiff.com
029 2023 2226
info@milkwoodcardiff.com
Facebook/Milkwood-Pontcanna
@/Milkwoodcdf

Tuesday, 3 October 2017

Ysbyty Felindre: Galw am Ryseitiau

Mae canser gallu cael effaith ddinistriol iawn ar yr unigolyn, teulu a chymdeithas. Er gwaethaf hyn, dwi’n cael fy ysbrydoli o weld a chlywed am gleifion yn brwydro ymlaen â’u bywydau er gwaethaf y driniaeth ddwys ac yr ansicrwydd. Mae’r cleifion yn dweud, dro ar ôl tro, gymaint ma’ pryd maethlon o fwyd yn gysur mawr iddynt...a dyma darddle syniad o greu llyfr ryseitiau llawn bwyd cysur.

Mae’n fraint enfawr cael gweithio ar y prosiect yma, ond un peth angenrheidiol sydd ei angen ar Ganolfan Ganser Felindre yw ryseitiau gan gleifion (presennol neu orffennol). Beth sy’n dod â chysur i chi? Cino dydd Sul arbennig roedd mam yn arfer ei goginio neu bwdin arbennig roedd mamgu'n arfer ei goginio pan oeddech chi’n ifanc. Beth bynnag sy’n dod â chysur i chi – cysylltwch â Felindre gyda’ch ryseitiau.

Er mwyn helpu Felindre gyda’r prosiect, mae rhai o gogyddion blaenllaw Cymru wedi cytuno i goginio’r ryseitiau. Neb llai na:
o'r chwith i'r dde...
Sam a Shauna, Hangfire Southern Kitchen
Mae Sam a Shauna wedi ail-ddiffinio bwyd BBQ yng Nghymru ac wedi llwyddo symud o fod yn fwyty achlysurol ‘pop up’ i fwyty llwyddiannus iawn yn Y Bari. Yn 2015, enillodd Sam a Shauna gwobr ‘Best Street Food’ sianel BBC, Radio 4.

Anand George, Purple Poppadom
Cogydd hynod o dalentog sydd wedi sefydlu ei hun fel un o’r goreuon yn y brifddinas. Mae bwyty Purple Poppadom wedi ennill sawl gwobr a chydnabyddiaeth gan Jay Rayner. Mae Anand George hefyd allan ar ei tukka tuk yn arlwyo, ymhlith prydau eraill, cyw iâr a sglodion arbennig o dda. Mae hefyd yn awdur The 5,000 Mile Journey, yn gyfrifol am ysgol goginio a rhedeg cwmni sy’n cynnal gwyliau bwyd i Kerala.

Padraig (Paj) Jones, ymgynghorydd bwyd
Ar ôl gweithio gyda rhai o gewri’r byd bwyd, megis Marco Pierre White, Pierre Koffmann a Micheal Roux wnaeth Paj torri cwys ei hun a chreu enw ei hun yng Nghaerdydd gyda Le Gallois cyn symud ymlaen i amryw o fwytai eraill. I ble bynnag aeth Paj, roedd cydnabyddiaeth gan y Good Food Guide yn ei ddilyn. Mae Paj nawr yn gweithio fel ymgynghorydd a chogydd datblygu prydau ar gyfer archfarnadoedd y DU.

Stephen Terry, The Hardwick
Un arall sydd wedi gweithio gyda’r arwr bwyd Marco Pierre White, Mae Stephen yn wyneb cyfarwydd i lawer diolch i raglen Saturday Kitchen Live. Mae Stephen yn ennill canmoliaeth dro ar ôl tro am ei fwyd ym mwyty The Hardwick. Mae Stephen hefyd yn awdur llyfr ryseitiau “inspired…by”.

Shaun Hill, The Walnut Tree
Yn llysgennad bwyd dros Gymru a chogydd sydd yn uchel ei barch yn y byd bwyd ar ôl gweithio yn y diwydiant am 50 mlynedd. Mae’r Walnut Tree yn un o saith bwyty yng Nghymru sydd â seren Michelin.

Stephen Gomes, Moksh
Mae’r cogydd yn wallgo’ – mae wedi coginio cyw iâr mewn peiriant golchi llestri ac mae’n cynnig ‘chocolate orange’ fel cwrs cyntaf! Mae’n ffan fawr o ddulliau coginio arloesol ac os oes modd cyflwyno cynnyrch yn defnyddio dull ‘spherification’ mi wna! Mae’n gogydd sydd wedi ennill sawl gwobr ac wedi ennill tipyn o gydnabyddiaeth ar ôl cymryd rhan yn rhaglen deledu The Great British Menu.

Angela Gray o ysgol goginio Angela Gray
Mae Angela yn wyneb cyfarwydd iawn i bobl sy’n mynychu gwyliau bwyd led led Cymru. Mae’n athrawes goginio profiadol ac mae’r ysgol goginio wedi ennill cydnabyddiaeth gan The Guardian a The Telegraph fel un o’r ysgolion gorau yn y DU.

Chris Harrod, The Whitebrook
Un o fy hoff fwytai. Mae Chris Harrod wedi llwyddo i ddathlu cynnyrch lleol mewn ffordd gynaliadwy a blasus iawn. Dwi wedi blogio eisoes am y bwyty yma. Mae Chris wedi ennill a chynnal seren Michelin ers sawl blwyddyn ac yn un o dri bwyty yng Nghymru â phedair rosette AA.

Danfonwch eich ryseitiau at
Ceri Harris: ceri.harris3@wales.nhs.uk  neu
GIG Ymddiriedolaeth Felindre
2 Charnwood Court
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QZ neu
Arlein www.surveymonkey/r/Velindrecookbook