Wednesday, 9 September 2015

Newyddion: Got Beef am gynnal cyfres o nosweithiau 'pop up' ym mwyty Elgano

Beth allech chi wneud ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd? Mae modd bachu tocyn am ddegau o filoedd ar rai gwefannau neu gallwch chi fwynhau’r twrnament ym Mhontcanna tra’n bwyta byrger gorau’r brifddinas.

Mae bwyty Got Beef yn croesi’r afon i fwyty Elgano ac am gynnal cyfres o nosweithiau ‘pop up’ yno. Gyda tair sgrin yn y bwyty mi fyddwch yn sicr o gael golygfa dda o’r gêm – a mwynhau byrger bendigedig ar yr un pryd.
Mi fydd y fwydlen yn cynnwys rhai o’r hen ffefrynnau a dwi’n deall bod y perchennog, Cai, a’i dîm yn gweithio ar fersiynau gwahanol yn arbennig ar gyfer y pop ups yma. Mi fydd y naws yn un hamddenol: ni fydd modd archebu bwrdd o flaen llaw; mae croeso cynnes i’r teulu cyfan ac mi fydd opsiwn ar gael ar gyfer llysieuwyr.

Mae’r dyddiadau i’w cadarnhau felly byddwch yn siŵr o ddilyn Got Beef trwy Twitter, Facebook a’u gwefan er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

No comments:

Post a Comment