Wednesday, 23 September 2015

Hangfire Smokehouse am gyhoeddi llyfr

Does dim diwedd ar dalent Sam a Shauna, y partneriaid tu nôl i Hangfire Smokehouse:
  • Mae’r bwyd yn anhygoel ac yn ddiweddar mae nhw wedi ennill gwbor 'Best Street Food' yn y Food and Farming Awards y BBC;
  • Maen nhw’n wneuthurwyr saws - 'saucy times';
  • Dros yr haf lansiwyd soda crefft gyntaf Cymru;
  • …a'r prosiect diweddaraf yw ysgrifennu llyfr
Bydd y llyfr, sydd heb deitl eto, yn adrodd hanes eu taith ar draws America, gan gynnwys gwybodaeth fanwl am grilio a mygu yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i adeiladu mygwr eich hun! Bydd y llyfr, sydd yn cael ei gyhoeddi y gwanwyn nesaf, yn cynnwys dros 100 o ryseitiau.
Sam a Shauna, Hangfire Smokehouse
Meddai Shauna Guinn o Hangfire, "Cysylltodd cwmni cyhoeddi Quadrille â ni nol ym mis Mai yn dilyn ein buddugoliaeth yng ngwobrau bwyd y BBC, ac wedi bod yn gweithio ar y llyfr ers hynny. Rydym mor falch cael gallu rhannu ein newyddion - buom yn anodd cadw'r gyfrinach yma!

"Mae'r llyfr yn mynd i fod yn llawn popeth sydd angen i chi ei wybod am fygu yn y cartref. Ni allwn aros i rannu'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu gyda phawb."

Gwnaed y cyhoeddiad dros y penwythnos yn ystod eu dosbarth meistr 'The Alchemy of Barbecue' yng Ngŵyl Fwyd y Fenni - y digwyddiad cyntaf i werthu allan eleni.

Ychwanegodd Samantha Evans: "Mae'r ŵyl fwyd yn ymddangos fel y lle perffaith i wneud y cyhoeddiad. Rydym yn cyflwyno ein dosbarth meistr i gynulleidfa sy’n cynnwys pobl oedd yn awyddus iawn i blymio i mewn i’r byd o fygu bwyd yn ‘low and slow’ a phobl sydd wedi ein cefnogi o'r cychwyn cyntaf."

Quadrille Publishing yw un o'r cyhoeddwyr mwyaf blaenllaw ym myd llyfrau coginio ac meant wedi bod yn noddwyr i gogyddion blaenllaw megis Michel Roux OBE, Antonio Carluccio, Nathan Outlaw, ac Anjum Anand.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i http://hangfiresmokehouse.com/ neu dilynwch Hangfire ar Twitter.

No comments:

Post a Comment