Wednesday, 7 October 2015

Ble mae'r sêr Michelin?

Mae gan bob un o brifddinasoedd y Deyrnas Unedig fwyty seren Michelin. Pob un onibai am Gaerdydd. Er gwaethaf ymdrechion bwyty James Sommerin, bydd rhaid i Gaerdydd aros blwyddyn arall.

Roeddwn i wedi proffwydo y byddai bwytai James Sommerin, Llangoed Hall ac o bosib Terry M wedi ennill seren. Yn anffodus, mae’n ymddangos mai Llundain sydd wedi mynnu sylw arolygwyr Michelin. Fel soniodd y blogiwr blaengar Chef Hermes: “nearly half of the newly starred restaurants are within the capital, there are signs that Bibendum & his chums are going further afield…[it’s] just a shame that they seem to have missed Manchester, Wales & the bulk of Scotland.”

Gan nad oedd bwyty yng Nghaerdydd wedi ennill seren Michelin, dyma ddiweddariad ar fy mlog sy'n ateb y cwesitwn, ble mae'r sêr Michelin?Mae’r tabl isod yn rhestri’r bwytai un seren Michelin o fewn awr o siwrne i Gaerdydd. Cliciwch ar enw’r bwyty am wybodaeth bellach a chliciwch ar bellter y siwrne er mwyn cael cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y bwyty. (Os ydych yn darllen hwn ar ffôn symudol, trowch y ddyfais 90 gradd).

Milltir
Bwyty
Pellter (car)
Cinio
Cinio Nos
41.3
£38 x 6 cwrs
£68 x 10 cwrs
42.2
£19 x 2 gwrs
£45 x 3 chwrs
42.3
£25 x 2 gwrs
£54 x 3 chwrs
44
£25 x 2 gwrs
£45 x 3 chwrs
51.3
£30 x 3 chwrs
£60 x 6 chwrs
54
£25 x 2 gwrs
£74 x 7 cwrs
55
£20 x 2 gwrs
£62 x 2 gwrs
56.1
£80 x 3 chwrs
£105 x 7 cwrs
bwytai eraill seren Michelin yng Nghymru
105
£40 x 3 chwrs
£75 x 7 cwrs
118
£35 x 5 cwrs
£55 x 3 chwrs
141
£25 x 2 gwrs
£57 x 3 chwrs

*yng Nghymru
** mi fydd Casamia yn symud cyn hir o bentref Westbury i'r hen ysbyty yng nghanol y ddinas ym mis Ionawr 2017.

Bwyty 2 seren Michelin:
Milltir
Bwyty
Pellter (car)
Cinio
Cinio Nos
68.9
£26 x 3 chwrs
£28.50 x 3 chwrs

Bon apétit!

No comments:

Post a Comment