Wednesday, 16 September 2015

Michelin Guide 2016

Wel, am ddrama! Bob blwyddyn mae’r Michelin Guide yn gweithio’n galed i gadw cynnwys y canllaw yn gyfrinach. Eleni, gwnaeth siop lyfrau adael y gath allan o’r cwd a gorfodwyd y Michelin Guide i rannu’r newyddion ddiwrnod yn gynt na’r disgwyl.

Yng Nghymru, roedd seren Michelin gan bum bwyty, ac ar ôl y ddrama a’r cyffro heddiw, does dim newid i’r canllaw. Yr un rhai yw’r pump bwyty:

Llongyfarchiadau enfawr i’r pump.

Roedd tipyn o siarad y byddai Llangoed Hall yn ennill seren Michelin. Mae hi nawr yn bymtheg mlynedd ers iddyn nhw golli seren ond gyda rheolwr gyfarwyddwr uchelgeisiol, Calum Milne nawr wrth y llyw, mae’r bwyty wedi ennill lle yn y Good Food Guide 2016 fel un o 50 o fwytai gorau’r Deyrnas Unedig. Gyda Bruno Asselin, yn gynt o Le Manoir (2*), fel rheolwr y bwyty, mae’n bosib iawn y bydd Llangoed Hall yn ennill seren y flwyddyn nesaf.

Aflwyddiannus oedd bwyty James Sommerin hefyd. Llwyddodd James i gadw seren am saith mlynedd tra 'oedd e’n gweithio yn The Crown at Whitebrook felly dwi’n sicr bod James yn siomedig o golli allan ar seren.

No comments:

Post a Comment