Wednesday, 26 August 2015

Waitrose Good Food Guide 2016

Cyhoeddwyd The Good Food Guide am y tro cyntaf ym 1951 ac mae’n ganllaw ar fwytai o safon led led Prydain. Mae’r canllaw yn seiliedig ar arolygiadau cudd yn ogystal ag adborth gan gwsmeriaid. Mi fydd y canllaw yn cael ei gyhoeddi ar 7fed o Fedi ond heddiw (26ain Awst) cyhoeddwyd rhestri 50 bwyty gorau a 50 tafarn gorau ym Mhrydain.
Dim ond 3 bwyty o Gymru sydd wedi hawlio lle fel un o 50 bwyty gorau Prydain. Y newyddion mawr yw bod bwyty James Sommerin, sydd wedi dioddef ychydig o fethu denu gweinwyr da i’w fwyty, wedi dyrchafu chwe safle o 30 i 24. Er mwyn rhoi hyn yn ei gyd-destun, yn safle 25 mae bwyty Alain Ducasse at the Dorchester - 3 seren Michelin! Llwyddiant enfawr i James, Louise a’r tîm.

Yn safle 34 mae Ynyshir Hall - yr unig fwyty o Gymru gyda seren Michelin yn y canllaw. Dwi’n synnu braidd bod bwytai eraill Cymru sydd gyda seren Michelin heb eu henwi yn y rhestr: The Walnut Tree, The Whitebrook, The Checkers a Tyddyn Llan. Er nad oedd lle i Tyddyn llan, fe ennillon nhw wobr Rhestr Win y Flwyddyn.

Mae Llangoed Hall wedi ennill lle yn y canllaw am y tro cyntaf (36). Ar ôl buddsoddiad helaeth dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r gydnabyddiaeth yma yn glod i’r triawd allweddol tu cefn i Llangoed Hall: Calum Milne, rheolwr gyfarwydd; Nick Brodie y cogydd a rheolwr y bwyty Bruno Asselin.

Gyda chanllaw Michelin yn cael ei gyhoeddi mis nesaf, tybed os oes seren Michelin ar ei ffordd i fwytai James Sommerin a Llangoed Hall mis nesaf? Cawn weld…

Rhestr o fwytai o Gymru yn llawn:

Safle 24: Restaurant James Sommerin, Penarth
Safle 34: Ynyshir Hall, Ceredigion
Safle 36: Llangoed Hall, Powys

Rhestr Win y Flwyddyn: Tyddyn Llan, Llandrillo

Rhestr o dafarndau o Gymru yn llawn:

Safle 16: The Hardwick, Y Fenni
Safle 32: The Felin Fach Griffin, Powys
Safle 36: The Kinmel Arms, Conwy
Safle 47: Bunch of Grapes, Pontypridd

No comments:

Post a Comment