Saturday, 22 August 2015

Bwyty Got Beef a'r sîn fyrger yng Nghaerdydd

Y pryd mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw’r byrger. Yn ddiweddar mae bwytai cadwyn o’r Amerig wedi dod i Gaerdydd ac wedi cael tipyn o sylw.

Mae Burger & Lobster wedi ennill tipyn o glod - y byrger gorau yng Nghaerdydd yn ôl blogiwr blaengar @gourmetgorro. I mi, roedd e’n fethiant. Y gost ariannol (£20) a’r gost amgylcheddol (cig o Nebraska) yn ormod a’r bara yn ddirlawn a llipa ar ôl amsugno’r sudd.

Mae Five Guys wedi agor yn ddiweddar yn Caroline Street. Ni allaf yn fy myw, ddeall y clod mae’r lle yma wedi’i dderbyn. Mae blog The Critical Couple yn crisialu fy marn i’r dim. Mae’n llwyddiant marchnata yn sicr ond does dim byd arbennig am y byrger yma. Byrger a phrofiad tebyg i McDonalds neu Burger King gewch chi yn Five Guys.

Mae Shake Shack am agor yng Nghaerdydd hefyd. Ma’ well gen i Shake Shack na Five Guys ond unwaith eto, nid yw’n taro’r nod ac unwaith eto, mae’n werth darllen blog The Critical Couple am eu profiadau nhw. Gwerth nodi yn achos Five Guys a Shack Shack eu defnydd o fyrger tenau sy’n anoddach i’w goginio. Cymharwch hyn gyda Got Beef. Yn fy marn i, y byrger gorau yng Nghaerdydd.

Diolch i Got Beef am y llun
Fel dwi wedi ysgrifennu eisoes, ansawdd y cynnyrch yw’r gyfrinach y tu ôl i lwyddiant Got Beef. “Cig eidion du Cymreig ac mae wedi’i goginio’n berffaith heb iddo fod yn sych. Mae’r bara yn…felys fel brioche ond gwead bach mwy cadarn, yn debyg i bagel. Mae’r rholyn wedi’i dostio’n ysgafn sydd yn sicrhau nid yw’r bara’n troi’n llipa wrth iddo amsugno sudd y byrger.”

Diolch i Got Beef am y llun
Mae’r cwmni hefyd yn batrymlun perffaith ar gyfer unrhyw fwyty sydd am agor lle newydd, gan fod Got Beef wedi esblygu’n llwyddiannus dros y blynyddoedd. Man cychwyn y busnes oedd gwerthu allan o fan ac yna fel bwyty pop up yn nhafarn The Canadian. Bu hyn yn gyfle gwych i fireinio a pherffeithio’r fwydlen. Yn bwysicach na hynny, roedd e’n gyfle da i sicrhau bod e’n fusnes hyfyw.

Dydy e ddim yn syndod darllen am Cai Pritchard, perchennog Got Beef, yn Wales Online fel un o’r highest flying young business professional men a braf hefyd oedd cael clywed am ei fwriad o agor Got Beef arall.

02920617534

No comments:

Post a Comment