Saturday, 3 March 2018

Diwedd y daith i Seafood Shack a Darryl Kavanagh?

Dyma’r trydydd blog yn olynol am Seafood Shack. Mae’n werth darllen y ddau arall cyn darllen ymlaen.
Rhan 1
Rhan 2

Yn dilyn methiant lansiad Seafood Shack (arwydd uwchben y drws) / Muldoon’s Bar & Restaurant (enw masnachu) mae tri pheth wedi dod i’r amlwg.

Yn gyntaf, cyfanswm gwerth y dyledion gwnaeth Darryl Kavanagh gronni ar ôl ond chwe mis o fasnachu. Yr ateb…£810,000! Dros 40 cwmni neu unigolyn ar eu colled, rhai yn gwmnïau annibynnol.
Mae’r ail bwynt yn ymwneud â Diana, cyfarwyddwraig Muldoon’s, sef cwmni cwbl newydd sydd ddim byd i wneud gyda Seafood Shack, na’ Darryl Kavanagh. Mae sawl unigolyn yn ddrwgdybus o’r annibyniaeth yma oherwydd yr un yw’r sianel cyfryngau cymdeithasol, yr un yw’r arwydd uwchben y drws ac o wneud bach o ymchwil, mi oedd Diana yn gefnogol iawn o fenter newydd Darryl Kavanagh cwpwl o fisoedd cyn i Seafood Shack agor:
Y pwynt olaf yw’r un mwya’ rhyfedd. Dydd Mercher, 14eg o Chwefror pwy oedd yn Llys Sirol Caerdydd yn apelio yn erbyn penderfyniad landlord adeilad Seafood Shack/Muldoon’s i daflu’r staff allan a newid y cloeon? Darryl Kavanagh! Nid Diana, cyfarwyddwraig Muldoon’s ond Darryl Kavanagh! Rydw i wedi trio ond wedi methu â chysoni’r sefyllfa yma gyda’r ffeithiau.  Ta waith, methu gwnaeth Darryl gyda’r apêl felly ni fydd e’n tywyllu drysau Seafood Shack/Muldoon’s eto…o ie, yn ogystal, mi roedd rhaid iddo fe dalu costau cyfreithiol y landlord hefyd.

Dwi'n clywed hefyd bod cwmni sy'n gweithredu yn Abertawe bron iawn wedi cytuno les ar gyfer y mangre.

A dyna ni, y diwedd?

No comments:

Post a Comment