Tuesday, 26 April 2016

Dyw pethau ddim yn Hokkei

Mae methiant Hokkei ar ôl codi arian trwy ymgyrch torfol Seedrs wedi cythruddo rhai:

"These guys should be banned from ever using this type of funding again", meddai un blogiwr a meddai @jameskoash: "Something is totally amiss here. A business should not be struggling after a £275k crowdfunding campaign."

I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd â’r stori, agorwyd Hokkei nôl yn 2014 ar ôl i Dale a Larkin ennill tipyn o sylw yn dilyn rhaglen Masterchef yn 2013. 

O ddarllen erthyglau Wales Online, roedd y cwmni’n ffynnu ac roedd Hokkei am ehangu i fod yn gadwyn o 4 siop/bwyty. Caewyd drysau Hokkei cyn y Nadolig ar gyfer “gwyliau” ond cau am y tro olaf naethon nhw. Beth ar y ddaear digwyddodd felly?
Dyma linell amser o’r brif digwyddiadau:
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn agor ei ddrysau
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn cau ar ôl ond 48 awr oherwydd y galw mawr am ei fwyd
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn ail-agor gyda bwydlen gyfun a dim darpariaeth cludo bwyd
 • Hokkei yn trosi dros £150,000 mewn cyfnod o 3 mis
 • Gorffennaf 2015, yn ôl cyfrifon Hokkei, roedd rhwymedigaethau cyfredol o £280,032, asedau cyfredol o £257, 904, £241, 350 o arian parod a gwerth net o £133, 860
 • 29 Gorffennaf 2015, Diolch i fuddsoddiad gan 218 unigolyn, Hokkei yn llwyddo i godi £317, 610 ar wefan sedrs https://www.sedrs.com/post_investment/16805 
 • 17 Awst 2015, un o’r cyfarwyddwyr, Dale, yn gadael Hokkei
 • 17 Awst 2015, David Heycock yn ymuno â Larkin fel cyfarwyddwyr
 • 2 Hydref 2015, Hokkei yn cyhoeddu y bydd ail safle
 • 22 Rhagfyr 2015, Hokkei yn "cau" am y Nadolig
 • 29 Rhagfyr 2015, David Haycock yn camu lawr fel cyfarwyddwr ac yn gadael Larkin fel unig gyfarwyddwr Hokkei
 • 31 Rhagfyr 2015, aelodau staff Hokkei ddim yn cael eu talu. Mr Beynon yn cael ei benodi er mwyn delio gyda’r cwmni 
 • Ionawr 2016, ymateb Twitter:
Arwydd cynta' nad oedd popeth yn Hokkei

...a phethau'n mynd o ddrwg i waeth
 • Mae'r sylw wedyn yn troi at reolaeth y cwmni ac yr ansicrwydd sydd o gwmpas y cannoedd o filoedd sydd wedi eu buddsoddi gan unigolion trwy wefan sedrs:
Y rhwystredigaeth yn amlwg
Er tegwch i wefan seedrs, maen nhw'n sicrhau bod unigolion yn ymwybodol o'r risg cyn buddsoddi
 • 1 Chwefror 2016, cwmni CVR Global (gweinyddwyr) yn galw cyfarfod er mwyn dyrannu asedau
 • 3 Chwefror 2016, Larkin yn cyfaddef mewn cyfweliad nad oedd model busnes Hokkei yn un cynaladwy. 
Mae rhai yn hynod o rwystredig gyda’r sefyllfa ac yn awyddus i gael esboniad:

“Be interesting to know how they spent their +£300k in less than six months..." Manse1  

Mae natur ac amseru methaint Hokkei wedi denu sylw blogiwr Fantasy Crowdfunding:
Mae'r blogiwr hwn yn hynod o feirniadol o lwyfannau torfol yn gyffredinol. Yn wir, mae sawl unigolyn yn rhannu amheuaeth Fantasy Crowdfunding, "It's too easy for bad businesses to raise finance" a "diligence is overdue."

Y bennod nesaf yn stori Hokkei yw adroddiad gan y gweinyddwyr. Bydd yr adroddiad yn ateb cwestiwn sydd ar wefusau nifer o bobl: i ble aeth yr arian? Mae'r broses yma wedi bod yn boenus o araf hyd yma:
Thomas Davies, Prif Swyddog Gwybodaeth, Seedrs
Cawn weld beth yw cynnwys yr adroddiad maes o law.

Dwi wedi cysylltu â Larkin (19 Ebrill 2016) yn gofyn am ei farn ar yr honiadau yma ond dydw i heb dderbyn ateb eto.

1 comment: