Saturday, 30 April 2016

Dusty Knuckle

Pwy sy'n adeiladu ffwrn pizza yn ei ardd ar gyfer parti? Dyna wnaeth Phil, perchennog Dusty Knuckle ryw ddegawd yn ôl. Dyma darddiad busnes Dusty Knuckle sydd wedi bod yn fwyty dros dro am bedwar mis ar bymtheg cyn iddo fachu mangre barhaol yn Nhreganna. Mae DK wedi trawsnewid iard gefn siop Crafty Devil i fod yn berl o le.
Ches i ddim cwrs cyntaf ond roedd gweld cynhwysion gan gynhyrchwyr lleol Cymru fel Inner City Pickle a Charcutier Ltd yn arwydd da.

Mae creu pizza da yn anodd ac yn her. Gwnaeth Heston Blumethal egluro'r her rai blynyddoedd yn ôl ar ei raglen “In search of perfection".  Yn syml, mae'r broses o goginio yn lladd blas tyner perlysiau megis basil felly mae angen coginio'r toes cyn gynted â phosib.

Nid yw ffwrn draddodiadol yn gallu ymdopi â’r her yma. Felly, dyma DK yn adeiladu ffwrn ei hun, ffwrn sydd yn cyrraedd gwres o dros 550oF. Mae'r ffwrn yn galluogi DK i greu pizza arbennig. Pizza sydd wedi ennill lle yn netholion 25 pizza gorau ym Mhrydain yn ôl The Times.
Ces i pizza ffenigl gyda selsig Eidalaidd ffenigl gan yr athrylith Illtud Llyr Dunsford yn serenni a pizza pepperoni gyda selsig sydd wedi'u creu yn arbennig ar gyfer DK. Roedd y pizza yn y ffwrn am gwpwl o funudau yn unig. Yn ddigon i bothelli'r toes ond cynnal blas cynhwysion mwy tyner. Mae'r canlyniad yn un hyfryd.
Gyda gwres y tsili o'r pizza yn dal ar fy nhafod roedd hufen iâ yn berffaith ar gyfer pwdin. Unwaith eto, dathlu cynnyrch o Gymru maen nhw'n neud gyda hufen iâ fanila Gwynne's. Roedd y diliau mêl (honeycomb) cartref yn ychwanegu ychydig o wead hefyd.
Mae DK yn sicr o fod yn llwyddiant ac mae'n fwyty arall yn Nhreganna sy'n werth ei brofi.

16 Heol Llandaf
Caerdydd
CF11 9NJ
@dusty_knuckle
Facebook/dustyknuckle

No comments:

Post a Comment