Tuesday, 31 March 2015

Fed

Ger Cineworld mae bwyty ‘all you can eat’, Fed. Mae’r bwyty yn cynnig dros gant o brydau gwahanol o bob cwr o’r byd. Nid dyma’r math o fwyty sy’n apelio ataf fel arfer ond maen hynod o boblogaidd gyda mwyafrif o giniawyr y brifddinas. Nos Iau diwethaf roedd y lle yn dan ei sang.

Mae’r ystod o fwyd ar gael yn helaeth. Gallaf feddwl am lefydd gwell i fwyta bwyd traddodiadol Eidalaidd, Meciscanaidd, Sushi, stêc ayyb ond allai ddim meddwl am le sy’n cynnig cystal amrywiaeth. Mae rhywbeth at ddant pawb ar gael yn Fed.

Fel bwytai eraill ‘bwytewch faint a fynnwch’ mae rhai o’r prydau yn eistedd mewn crochanau - dull o arlwyo sydd ddim yn apelio at bawb. Un o gryfderau Fed serch hynny yw’r cogyddion sydd wrth law i goginio’r bwyd yn ôl eich dewis. Roedd y corgimwch o’r adran gril er enghraifft wedi’i goginio’n syml ac yn dda.
A minnau’n ceisio cadw’n heini, roeddwn ni’n hapus gweld lot o fwyd iachus ar gael. Roedd y saladau wir yn neis. Y cynhwysion yn ffres ac roedd cyfuniad o oren suddog, betys a chaws feta yn flasus tu hwnt.
Roedd y sushi yn ddigon dymunol hefyd. Well gen i fwy o bysgod gyda fy nigiri ond am £13.99 roeddwn i’n cael dêl eitha’ da!
Roedd y dosa fresh o’r gegin Indiaidd yn arbennig o dda – y cytew yn denau ac yn ysgafn a’r sawsusau llawn blas sbeislyd.
Rhaid i mi i gyfaddef doedd gen i ddim awydd i fwyta llawer o’r bwyd oedd wedi’i baratoi’n barod. Roedd toes y pitsa er enghraifft angen mwy o dân ac roedd safon y caws yn wan. Ond gyda digon o ddewis o’r ceginau byw, doedd hyn ddim yn broblem.
Prif gryfder Fed yw’r gwasanaeth. Mewn bwyty anferth mae’r awyrgylch yn gallu bod yn amhersonol iawn. Roedd ein gweinwyr, Laura a Sanjeev, yn hynod o gyfeillgar ac yn awyddus iawn i sicrhau fy mod i a fy nghariad yn mwynhau’r noson.

Os oes criw mawr ohonoch yn meddwl mynd am bryd o fwyd ond methu â chytuno ar fwyty, yna mae'n werth rhoi cynnig ar Fed.

Ces i fy ngwahodd gan Fed i adolygu'r bwyty

Fed
Caerdydd
CF10 2EN
02920 341501
www.wearefed.co.uk
@fedcardiff #wearefed
Facebook/FeDCardiff

No comments:

Post a Comment