Sunday, 8 March 2015

Burger & Lobster

Fel mae’r enw yn awgrymu – bwyty sydd yn cynnig bwrger a chimwch yw Burger & Lobster. Yn fwy penodol, maen nhw’n cynnig:

  1. cimwch wedi’u grilio neu stemio gyda saws menynlemwn a garlleg neu saws menyn plaen
  2. rôl cimwch – ciwmch wedi’u stemio mewn rholyn brioche
  3. bwrger, gyda’r opsiwn o facwn a chaws.£20 yw’r gost ond gyda’r cimwch sy'n dod o Nova Scotia a’r cig eidion o Nebraska, mae’r gost amgylcheddol yn un llawer mwy.

Blasus iawn yw’r cimwch serch hynny, cigog a melys. Mae’r saws menyn lemwn a garlleg yn ardderchog ac yn gweithio’n dda gyda’r cimwch. Roedd y saws mor neis nes i ofyn am ragor i fynd gyda’r sglodion.


Mae’r bwrger yn ddrud. Rhy ddrud. Mi oedd fy nisgwyliadau yn uchel iawn ond fe fethodd y bwrger â tharo’r nod. Yn ôl ei gwefan, mae’r bwrger yn “…[the]…tastiest and juiciest burger around.” Maen wir, mae’r bwrger yn llawn sudd, yn enwedig pan ei fod wedi’i goginio’n binc. Yn anffodus, nid yw’r bara wedi’u dostio felly mae’n amsugno’r sudd ac yn ei droi’n llipa. Roedd y cyfuniad o fara llipa a’r bwrger llac yn golygu bod pob llond pen yn eitha’ diflas. Roedd y bara bron â bod yn ddirlawn erbyn y llond pen olaf.


Mae’r cwmni wedi llwyddo i greu amwyrgylch dda iawn. Mae’n ‘cool’ heb fod yn ymhongar fel rhai o lefydd Shoreditch. Mae’r gwasanaeth yn arbennig o dda, cyfeillgar ac effeithlon. Byddai’n siŵr o fynychu eto ar gyfer cimwch a choctel ond nid dyma’r lle ar gyfer bwrger da.

Burger & Lobster
9 – 11 Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH
02920224044
cardiff@burgerandlobster.com
@burger_lobster

No comments:

Post a Comment