Wednesday, 1 April 2015

Ble mae'r sêr Michelin?

Ble mae mynd ar gyfer pryd o fwyd ffansi? Gofynnir y cwestiwn yma i mi yn aml. Basau'n wych medru ateb pawb gyda rhestr o fwytai gyda seren Michelin yng Nghaerdydd ond does gennym ni'r un, eto.

Dyrnaid o lefydd bwyta moethus sydd yn y brifddinas: James Sommerin ym Mhenarth, Purple Poppadom yn Nhreganna, a Park House (ond mae’r safon yn anghyson) yng nghanol y dref ond ble arall? Ble mae’r bwytai o safon sy’n haeddu seren Michelin?Wel, dyma’r ateb…

Mae’r tabl isod yn rhestri’r bwytai un seren Michelin o fewn awr o siwrne i Gaerdydd. Cliciwch ar enw’r bwyty am wybodaeth bellach a chliciwch ar bellter y siwrne er mwyn cael cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y bwyty. (Os ydych yn darllen hwn ar ffôn symudol, trowch y ddyfais 90 gradd).Milltir
Bwyty
Pellter (car)
Cinio
Cinio Nos
41.3
£38 x 6 cwrs
£68 x 10 cwrs
42.2
£19 x 2 gwrs
£45 x 3 chwrs
42.3
£25 x 2 gwrs
£54 x 3 chwrs
44
£25 x 2 gwrs
£45 x 3 chwrs
51.3
£30 x 3 chwrs
£60 x 6 chwrs
54
£25 x 2 gwrs
£74 x 7 cwrs
55
£20 x 2 gwrs
£62 x 2 gwrs
56.1
£80 x 3 chwrs
£105 x 7 cwrs
bwytai eraill seren Michelin yng Nghymru
105
£40 x 3 chwrs
£75 x 7 cwrs
118
£35 x 5 cwrs
£55 x 3 chwrs
141
£25 x 2 gwrs
£57 x 3 chwrs

*yng Nghymru

Bwyty 2 seren Michelin:
Milltir
Bwyty
Pellter (car)
Cinio
Cinio Nos
68.9
£26 x 2 gwrs
£59 x 3 chwrs

Bon apétit!

No comments:

Post a Comment