Saturday, 7 December 2013

Duck Egg Bleu

Wedi wyth mis o aros, agorodd drysau Duck Egg BleuThe Lazy Duck yn Nhreganna (4 Rhagfyr 2013).  Mae gan y cogydd/perchennog, Gareth Dobbs, ei hun yn hannu o Gaerdydd, brofiad o weithio yn Petrus a Le Gavroche ac mi oedd gen i ddisgwyliadau uchel.Mae’r wefan yn ychwanegu at y disgwyliad hyn gyda’r cogydd yn dweud mai nod Duck Egg Bleu yw bod “yn ddigon da i gael ei leoli yn unrhyw un o ddinasoedd mwyaf adnabyddus y byd.” Serch hynny, roedd rhaid i mi gofio mai noson agoriadol Duck Egg Bleu oedd hi…

A hithau’n noson agoriadol, ces i wydraid o prosecco yn y lolfa cyn mynd i mewn i’r bwyty. Mae’r bwyty ei hun yn fawr (lle i 80) a'r un gegin sydd yn coginio ar gyfer The Lazy Duck hefyd.

Mae’r fwydlen a la carte yn wych (tri chwrs am £32.50). Yn wahanol i’r ffasiwn o  gyfleu prydau amwys, mae’r fwydlen yn esbonio pob un rhan. Ces i ddechreuad o gig carw: carpaccio a ‘lolipop’ gyda chnau cyll a finegrét siocled (£8.45).


Doedd y lolipop ddim yn sych er gwaethaf defnyddio cig gyda chyn lleied o fraster. Doedd dim byd arbennig iawn am y carpaccio a’r cnau cyll.

Yn dilyn y cwrs cyntaf, ces i’r amuse bouche syml ond effeithiol o gaws pob Cymreig gyda winwns coch. Caws llawn blas ac asidedd y finegr yn torri trwy’r braster. Roedd yr amuse bouche yn fwy blasus na’r cwrs cyntaf ac felly mi oeddwn i’n hapus i'w fwyta ar ôl y cwrs cyntaf – yn groes i fy nisgwyliad.


Fel prif gwrs ces i goes las cig eidion wedi’i frwysio mewn gwin Rioja, rafioli gyda chaws Perl Las a chnau Ffrengig, cennin bychain, moron, tatws wedi’i hufenu gyda thryffl a sudd gwin coch (£19.45).


Dyma enghraifft orau y noson o dalent y cogydd gan drawsnewid darn rhad o gig i mewn i rywbeth hynod o flasus. Roedd y cig yn ildio’n ddi-drafferth ac yn llawn blas. Y gic ychwanegol o’r caws glas hallt a melystra’r cennin yn gwneud y pryd yn un cofiadwy.  

Pwdin lemwn i lanhau’r daflod…

 
I bwdin ces i Chiboust siocled, consommé hibiscus, hufen iâ hufen tolch, tuille pupur (£6.95). Ar ôl prif gwrs cyfoethog mi oedd y chiboust yn ysgafn ond y consommé hibiscus yn llawer rhy felys at fy nant i. Y tuille yn siomedig oherwydd iddo fe fod yn rhy drwchus. Yn anffodus, roedd y rhewgell wedi torri felly ches i mo'r hufen iâ.

 
Rhwystredigaeth oedd y prif emosiwn ar ôl y pryd. Rhwystredigaeth oherwydd er gwaethaf yr holl fuddsoddiad a’r gwaith caled, roedd yna gamgymeriadau esgeulus a di-angen. Dyma rai o’r gwendidau, rhai yn ddealladwy ar noson agoriadol bwyty, ac eraill angen eu gwella cyn gynted â phosib:

  • Mi oedd gormod o oedi rhwng pob cwrs a chwe bwrdd yn unig oedd yn y bwyty
  • Doedd dim un agwedd o'r profiad yn slic iawn
  • Dechreuad ham, pys, ŵy a ‘sglodion’ sef pain perdu yn dderbyniol ond barn fy nghariad oedd bod angen rhywbeth mwy crimp fel gwrthgyferbyniad i’r cynhwysion eraill. Y gyllell a'r fforc yn llawer rhy fawr i fynd gyda’r dechreuad
  • Yr argymhellion gwin gyda phob pryd ar gael fesul potel yn unig
  • Diffyg angerdd/gwybodaeth gyda rhai oedd yn gweini, er enghraifft:
Gweinydd: here’s your amuse bouche
Cwsmeriaid: what is it?
Gweinydd: I don’t know, I’ll ask the chef…

Er gwaethaf fy rhwystredigaeth a’r gwendidau yma, mi oedd llawer o bethau da a digon o reswm i fi ddychwelyd yn y flwyddyn newydd wedi iddyn nhw fwrw eu prentisiaeth.
 
Rhaid clodfori nod Gareth, ei weledigaeth a’i ymroddiad i agor bwyty gyda'r bwriad o anelu’n uchel a chyrraedd yr uchelfannau yn ein prifddinas.

www.duckeggbleu.co.uk
02920220993
info@duckeggbleu.co.uk
 

1 comment:

  1. Dear Rhidian, firstly thank you very much for visiting us on our opening night on Wednesday. Thank you also for taking the time to write a blog on your experience and for the photographs. I'd like to respond to your helpful comments. The wine we currently offer in the restaurant is an extensive list which include some high-end options. We do offer a good quality house wine by the glass and will aim to offer a wider selection in due course. Unfortunately we have experienced an issue with our front of house management this week, which might explain the comments made about quality of customer service. Offering incorrect cutlery and lack of menu knowledge, we agree is unacceptable. We are aiming to rectify these issues as a matter of urgency in the coming days. On a final note the freezer broke down at midday after two days of ice cream churning, which meant we were unable to serve on either the opening or proceeding night. These are all teething problems which we shall learn from. We hope that you shall re-visit us in the not too distant future and perhaps give us some further feedback. Again thank you for taking the time to contact us which we really do appreciate. Regards, Gareth (Chef Patron)

    ReplyDelete