Sunday, 24 November 2013

The Grazing Shed

Ymhlith yr holl fwytai cadwyn sydd yng Nghanolfan Dewi Sant, mae bwyty annibynnol The Grazing Shed wedi agor yn ddiweddar ar Lôn Barrack.
 
 
Mae yna duedd cynyddol o fwytai yn cynnig bwrger yng Nghaerdydd. Mae’r Grazing Shed yn neud yn fawr o’r tuedd yma gyda’i dehongliad nhw o bwrger gourmet sydd yn cael ei weini’n gyflym. Mae naws y lle yn gweddu’n berffaith i’r hyn y mae Grazing Shed am gyflawni. Meinciau hir i bobl eistedd, gorsaf hunanarlwyo ar gyfer diodydd ac mae’r gwasanaeth yn hynod, hynod o gyflym. Mae’r fwydlen wedi’i rannu i dri phrif ran: bwrger cig eidion, bwrger cyw iâr a ma’ ddewis da ar gyfer llysieuwyr hefyd.


Y tro cyntaf i mi fynd ces i’r clasur Super Tidy Cheese (£9.45), cheddar fondue, confit winwns coch, letysen a saws tomato. Sglodion a diod meddal.

Mae’r rholyn hadau sesame a phabi yn ysgafn ac yn hysbyseb da i’r pobydd sydd ym Mhenarth. Mae’r rholyn wedi’i dostio’n ysgafn iawn sydd yn sicrhau nad yw’r bara’n troi’n llipa wrth iddo amsugno’r saws a sudd y bwrger.


Roedd dwyster y blas wedi fy nharo o’r llond pen cyntaf. Dyma sut mae gwneud bwrger â chaws. Y cig yn dyner a’r sudd llawn blas. Mae wir gyda’r bwrger orau dwi wedi blasu. Mae’r sglodion yn grimp ar y tu allan ac yn ysgafn a meddal tu fewn. Gallai ddim pigo bai.

Wrth i mi archebu, gwnaeth un o berchnogion y lle cynnig i mi drio bach o gaws pob Cymreig gyda fy sglodion. Mi oedd y caws yn felfedaidd ac yn saws gwahanol i’r arfer.

Yr ail dro es i Grazing Shed ces i’r Super Tidy Boyo (£10.95) caws pob Cymreig a salad berwr – ches i ddim yr un pleser yn anffodus. Mi oedd y dail berwr wedi troi’n llipa ac yn ddiflas gyda gwres y bwrger a’r caws. Bydd letysen iceburg, little gem neu cos mwy at fy nant i. Mi oedd y caws pob wedi iro’r bwrger hefyd, i’r pwynt lle oedd y bwrger yn ceisio dianc o’r frechdan gyda phob cnoiad.

Ar sail fy mhrofiadau mae’r Grazing Shed yn neud y pethau syml yn dda ac am fwyd blasus cyflym (mae’r pryd drosodd mewn ugain munud) mae’r Grazing Shed yn taro’r nod.

No comments:

Post a Comment