Friday, 28 October 2016

Wriggle

O gymharu â phrif ddinasoedd eraill y DU, does dim enw da gyda Chaerdydd o ran safon ei bwytai. Wrth weld sawl bwyty cadwyn sydd eisoes yn, ac yn parhau i, ddominyddu canol y ddinas, mae'n ymddangos mae'r lleiafrif sy'n gwybod lle i fynd am fwyd safonol, annibynnol.

Cythruddo nifer wnaeth Jay Rayner nôl ym mis Awst wrth iddo ladd ar byd bwyd y brifddinas. Mae ganddo fe bwynt serch hynny. Chewch chi ddim cynnyrch nag unrhyw ddylanwad Cymreig ym mwytai Jamie's Italian, Pizza Express, TGI Friday, Spud U Like, Wagamama, Gourmet Burger Kitchen, Cosy Club, Nando's...a phob un yn hawlio lle amlwg yn y ddinas.

Sut ma' hyrwyddo bwytai annibynnol Caerdydd sy'n dathlu cynnyrch Cymreig felly? Un cwmni a fydd yn cyfrannu at ateb y cwestiwn yma yw Wriggle.

Sefydlwyd Wriggle ym Mryste yn 2014 er mwyn rhoi llais i fwytai annibynnol. Maent yn dathlu bwytai unigryw a hefyd yn helpu i leihau gwastraff bwyd yn y sector. Llwyddiant bu lansiad y cwmni ym Mryste a Brighton, a nawr Caerdydd sy'n elwa.
Ces i'r cyfle, ynghyd a blogwyr blaengar y ddinas, i greu canllaw o fwytai gorau'r brifddinas. Her a hwyl oedd ceisio cytuno ar y cant gorau ond roedd y sgwrs yn uwcholeuo'r ffaith bod llwyth o fwytai o safon o'n cwmpas.

Yn ogystal â chanllaw ar gyfer trigolion ac ymwelwyr, mi fydd y bwytai annibynnol yma yn cynnig dêl am amser penodedig trwy ap neu wefan Wriggle. Mae'n gyfle i gael bargen bob hyn a hyn, ac i gefnogi'r rhai sy'n dod â chymeriad unigryw i'n strydoedd.
Mae'r bargeinion trwy Wriggle yn anhygoel, er enghreifft:
Fel ma’ nhw'n dweud, "get a Wriggle on" yw'r neges i drigolion Caerdydd i wneud yn fawr o'r cyfle yma.

Bwyty Chez Francis
Gallwch lawrlwytho'r ap yma ar Android, iOS neu ymweld â'r wefan. Cofrestrwch gyda chôd YLSPOR er mwyn ennill £3 o gredit.

No comments:

Post a Comment