Friday, 18 December 2015

Irie Shack

Yn ddiweddar, mae cwpwl o fwytai'r Caribî wedi agor yn y brifddinas. Mae Turtle Bay wedi agor yng nghanol y ddinas ac mae Irie Shack wedi agor dau fwyty yn Cathays a’r Bae. Penderfynais i roi cynnig ar Irie Shack ar Woodville Road ac roeddwn i’n edrych ymlaen at gael dianc y tywydd diflas a chael pryd oedd yn cynnig “taste of the tropic islands.”


Mae ystyr gair “Irie” yn crisialu amcanion y bwyty:
- used by Rastafarians as a friendly greeting
- nice, good, or pleasing (used as a general term of approval)

Er i mi gael croeso cynnes yna, yn anffodus doedd y bwyd ddim yn ‘neis’ ddim yn ‘dda’ na wedi ‘plesio’. Mae’r fwydlen yn un eang gyda chrin dipyn o ddewis: 20 o gyrsiau cyntaf; a 28 o brif gyrsiau, a chefais fy synnu gydag ateb y gweinydd i fy nghwestiwn o ba bryd oedd ef yn argymell. Dwedodd y gweinydd nad oedd yn hoff o’r math yma o fwyd. Roedd yn well ganddo fwyd Ceralan ac yn argymell bwtai lleol arall i mi drio! Er i mi synnu at ei ateb, ar ôl i mi brofi’r bwyd yn Irie Shack, mi oedd ef yn llygaid ei le!

I ddechrau, ces i’r Stamp ‘n’ Go (£4.95) sef ffriter penfras. Roedd bwyta’r peli yma fel cnoi peli sboncen. Braidd dim blas a’r gwead yn annymunol.


Fe wnaeth pethau gwella fymryn gyda chyri coconyt (£8.95) sef cyw iâr wedi’i goginio’n araf gyda phupur, perlysiau a sbeis a llaeth coconyt. Gweinwyd y cyri gyda cholslo Caribî, rice ‘n’ peas a thwmplenni wedi’u ffrio. Roedd y reis yn ddigon derbyniol.


Y cyri yn ‘iawn’ gydag ychydig o gic o’r pupur a’r sbeis ond roedd mayonnaise y colslo dipyn bach yn sur. Duw a wyr beth oedd y twmplenni, dwi’n credu taw bara gwyn rhad wedi’u ffurfio mewn i beli a’u ffrio oedden nhw. Cwbwl diangen.


Ces i brofi llond pen o Irie Signature Dish (£8.95) fy ffrind sef hanner cyw iâr wedi’u grilio. Methiant arall gyda’r cig yn sych a di-flas. Er tegwch i’r bwyty, roedd y Brown Stew Chicken (£8.95) yn flasus ac yn werth i mi drio y tro nesa’ yn ôl fy ffrind arall. I fod yn berffaith onest, dwi’n amau y bydd tro nesaf.

Y pethau gorau am y noson oedd y gwasanaeth a’r awyrgylch. Er i mi ddim cael y profiad gorau, roedd y bwyty yn llawn a phawb arall i weld yn hapus gyda'u bwyd.

106-110 Woodville Road
Cathays,
02920373272
cathays@irieshack.com

64-66 JAMES STREET
Bae Caerdydd
cardiffbay@irieshack.com

@irieshack

No comments:

Post a Comment