Thursday, 25 June 2015

Barburrito

Dyma’r bwyty cadwyn diweddara’ i ddewis Caerdydd fel y ddinas ddelfrydol i agor cangen newydd. Gydag enwau mawr fel Wahaca, Burger & Lobster a Carluccio's wedi agor yn ddiweddar, mae gan y cwmnïau mawr hyder yn sîn fwyd y brifddinas.


Agorwyd cangen gyntaf Barburrito ddegawd yn ôl ac ar ôl ennill gwobr BBC Best Newcomer yng ngŵyl fwyd Manceinion mae’r cwmni wedi tyfu’n gyflym gyda’r gangen yng Nghaerdydd yn nodi agoriad y deuddegfed mewn cyfnod gymharol fyr.

Dwi wedi profi bwyd Barburrito eisoes (cangen gorsaf drên Llundain Paddington) ond mi oedd hwn yn brofiad gwahanol. Mae’r fwydlen yn newydd ac mae gwedd y bwyty yn wahanol.

Mae’r fwydlen newydd yn cynnig detholiad o burritos, tacos, quesadillas a tortillas ac mae’r prisiau’n amrywio o £4.50 i £7.95. Rhesymol tu hwnt.

Fel rhan o lansiad y bwyty ces i wahoddiad i baratoi burrito fy hun:

Ar ôl dysgu sut i berffeithio'r grefft o blygu lapio, es i du ôl i'r llinell a dewisodd fy nghyfuniad hun o flasau i wneud fy burrito. Roedd amrywiaeth dda o opsiynau, o borc wedi’u tynnu, cig eidion wedi'u torri'n fân a stêc wedi’u golosgi i reis, ffa, pupur a winwns, colslo creisionllyd a sawl opsiwn o saws. Es i am y cig eidion, winwns melys, salad a hufen sur. Syml ond hynod o flasus a gyda’r burrito wedi’i lapio’n dyn, gwnaeth y wrap aros mewn darn hyd nes y llond pen olaf. Arwydd o burrito da!


Er mae bwyty cadwyn ydyw, mae rhaid canmol ei ymrwymiad i’r amgylchedd a braf yw cael darllen am y camau ymarferol maen nhw’n eu cymryd.

Am fwyd Mecsicanaidd cyflym a chymharol rad, mae Barburrito yn taro’r nod.http://www.barburrito.co.uk/
https://www.facebook.com/BarburritoUK
@barburtweeto

No comments:

Post a Comment