Sunday, 14 September 2014

Chez Francis

Yn aml mae pobl yn gofyn fy marn ar y sîn fwyd yng Nghaerdydd. Fy ateb? Mae’n dda ac yn gwella ar gyfradd cyflym tu hwnt a does dim enghraifft gwell o’r gwelliant yma na Chez Francis. Brasserie newydd wedi’i hagor yn Nhreganna.Oddi tan bwyty arbennig Purple Poppadom mi oedd  Sizzle and Grill – bwyty oedd yn brolio ei fod hi’n un o lefydd Man v Food. Ar y fwydlen: bwrger babi, oherwydd roedd y bwrger yn pwyso 6 phwys; a stecen 96 owns. Roedd y rwtsh yma yn cael ei weini mewn bwyty gyda sgôr hylendid o 0 ac roedd enghreifftiau o gig yn troi’n wyrdd a choesau brogaod drewllyd yn y gegin. Erbyn heddiw, hen hanes yw hyn. Diolch byth.

Mae’r lle wedi’i drawsnewid ac yn syth bin mae gweledigaeth glir y perchennog Francis Dupuy (Pier 64Trade Street Café ac yn gynt o Le Gallois) yn dod i’r amlwg. Mae enw’r lle yn crisialu’r weledigaeth yma’n berffaith. Mae’r dodrefn, y naws a’r fwydlen yn hamddenol a chartrefol iawn. Yn sicr, does dim teimlad eich bod chi mewn bwyty ffurfiol.

Mae’r fwydlen yn gymysgedd o fwyd syml a chlasurol Ffrengig. I ddechrau ces i gawl winwns Ffrengig gyda croûtons gruyère (£4.95). Does dim ffanffer na ffws gyda’r cawl yma. Mae’n syml ac yn flasus, Yn allweddol, dim on melystra naturiol y winws dw in flasu ac mae’r croûtons gruyère yn ychwanegu cic hallt pleserus.


Nesa ces i glasur arall: Coq au Vin (£14.95) ac mi oedd hwn yn ddehongliad perffaith. Does dim byd ‘chefy’ am y cylfwyniad, mae’r pwyslais ar fwyd blasus a dim arall. Mi oedd y cyw iâr wedi’i goginio’n berffaith ac yn cwympo o’r asgwrn heb unrhyw drafferth.


I orffen ces i’r clafoutis gyda cheirios Moreno (£4.95). Pryd syml, brodorol wedi’i goginio’n dda gyda’r ceirios sawr yn torri trwy’r clafoutis cyfoethog. Doedd y pwdin yma byth yn mynd i wefru’r synhwyr ond mi oedd e braidd yn undonog. Byddai ychydig o hufen iâ fanila wedi cynnig dimensiwn ychwanegol i’r pryd a dwi ddim yn meddwl bod e’n ormod i ofyn am £4.95!


Unwaith eto mae Francis wedi llwyddo i wella’r sîn fwyd yng Nghaerdydd. Mae’r bwyd yn draddodiadol Ffrengig ac yn gyfoethog a gyda’r tywydd yn oeri a’r dyddiau’n byrhau, gallaf feddwl am lefydd gwaeth i dreulio noson yng Nghaerdydd!

Mae ond yn deg i mi nodi i mi gael gwahoddiad gan gwmni Tinopolis i adolygu’r bwyty a nid y fi dalodd y bil! Dyma'r adolygiad ar Heno (8 munud 25 eiliad).

02920224959

No comments:

Post a Comment