Saturday, 22 June 2013

Pier 64: Y bola yn hapusach na’r banc

Ar yr 16eg o Fehefin 2013 es i mas gyda’r teulu i Pier64 am ginio i ddathlu Sul Y Tadau. Bwyty, bar a thŷ stecen ydyw, lawr ym marina Penarth - lleoliad delfrydol o ystyried y tywydd braf cawsom ni.

@l0mbard0


Gyda Francis Dupuy (yn gynt o Le Gallois) wrth y llyw mi oeddwn i’n disgwyl bwyd o safon uchel. Cynyddodd y disgwyliad eto wedi i mi weld prisiau rhai o’r prydau!

Ar ôl diod wrth y bar ces i gyfle i edrych ar y fwydlen. Roedd yna ddigon o amrywiaeth gyda physgod, saladau a chigach.

Gyda ni’n dathlu Sul Y Tadau, a Pier 64 yn dŷ stecen, ces i’r Chateaubriand am bris digon rhesymol o £49.95 (rhwng 2). Mi oedd ansawdd y cig yn wych ac roedd wedi’i goginio’n berffaith (gwaedlyd). Mi oedd y llysiau’n wych hefyd: llysiau gwyrdd al dente; tatws dauphinoise cyfoethog, yn gweithio’n dda gyda chig â chyn lleied o fraster; a saws gwin coch yn berffaith gyda’r Chateaubriand.

Mi oedd y pryd yn wych ac fe fwynheuais i pob un elfen. Y gost yw’r unig beth sydd yn gwneud i mi feddwl ddwy waith cyn dychwelyd. Mi oedd y Chateaubriand yn rhesymol ond gyda phopeth arall: llysiau gwyrdd â menyn £3; tatws dauphinoise £3; foie gras £7.95; a saws gwin coch £2, dwi’n talu £41 am brif gwrs, heb sôn am win, dŵr na phwdin!

Mae’n werth nodi bod prydau eraill ar gael sydd llawer rhatach ac hefyd bod yna fwydlen sy’n benodol at amser cinio sy’n cynnig 2 gwrs am £12.95 a 3 chwrs am £15.95.

Nid y fi oedd yn talu felly on i’n mwy na hapus dewis ffondant siocled gydag hufen iâ fanila (£5.95) am bwdin. Mi oedd hwn yn berffaith. Sbwng yn ysgafn a gwead y siocled poeth melfedaidd yn llifo ar ôl i mi ei dorri. Gydag ychydig o’r hufen iâ roedd e’n ddiweddglo bendigedig i’r pryd – heb fod yn rhy felys chwaith.


Gyda gwin Côtes du Rhône 100% Grenache Julien Mus (£24.95) ac espresso dwbl am £3.75 mi fydde fe wedi bod yn rhatach i mi gael cinio ym mwyty Alain Ducasse at the Dorchester – ac mae 3 seren Michelin ‘da nhw!

Er gwaetha’r gost, mae Pier 64 yn fwyty arbennig o dda sy’n creu bwyd o ansawdd. Dwi’n edrych 'mlaen cael bwyta yno eto, ond bydda'i siwr o fod yn archebu prydau rhatach.

No comments:

Post a Comment